Mindfulness factoren die je helpen Mindful te zijn

Met Mindfulness train je specifieke kwaliteiten van je Mind die je helpen je op een behulpzame manier te verhouden tot de dingen in je leven. Een manier die je helpt scherper te zien wat er in het moment is. Die je helpt los te laten, te ervaren met je eigen wijsheid wat je kunt accepteren, en zo keuzes te maken die je welzijn ten goede komt. We trainen factoren in onze Mind: de 8 factoren van Mindfulness.

De 8 factoren van Mindfulness

  1. Niet oordelen

Je leert te herkennen wanneer je oordeelt en kijkt of je daar dan oordeelloos naar kan zijn. Oordelen over het aantal gedachten in je meditatie, iets wat je hebt gezegd/gedaan, iets over wat een ander niet of juist wel goed kan, of dat je vind dat je je niet zo op moet laten jagen. Door het oordelen zonder oordeel te zien verdwijnt de lading. Het gewoon zien als een oordeel dat opkomt. Jij bent het niet, en het verdwijnt ook weer. Met als gevolg dat het oordeel niet zo plakt. Voor je het weet ga je namelijk oordelen over dat je oordeelt en heb je daar weer een oordeel over. Mooi, zie het maar zoals het gaat J

  1. Geduld

We oefenen met geduld als we een gedachtenstorm in onze meditatie tegenkomen. Of als we een heftige emotionele reactie ervaren bij een nare opmerking van iemand. We leren niet meteen te reageren. We hebben geduld met onszelf en anderen. We weten dat dingen tijd nodig hebben en soms alleen al door even te wachten veranderen. De emotionele storm zakt. De gedachtenstorm verandert in slaperigheid. Te midden van ons verdriet hebben we opeens een fijne herinnering. 

8 Mindfulness factoren

  1. Eindeloos beginnen, frisse blik

Met het volgen van de ademhaling in de meditatie beginnen we eindeloos opnieuw. De aandacht dwaalt een miljoen keer af en we beginnen weer. We kijken naar de ademhaling alsof het nieuw is. Een nieuwe ademhaling. Elke keer weer. En zo kan het ook in ons dagelijkse leven. We hebben ieder moment keuzes, kunnen met aandacht opnieuw naar het moment kijken. Onderzoeken wat op dat moment goed voor ons is.

  1. Vertrouwen

We leren vertrouwen op onze ervaring. Dat het in het moment is zoals het is. We vertrouwen dat het oké is, ook al hoeft dat niet te betekenen dat we passief blijven en niks doen aan een nare situatie. We leren vertrouwen op de emoties die we ervaren en dat emoties en sensaties in ons lichaam een richtingaanwijzer kunnen zijn voor keuzes in ons leven.  

  1. Niet-streven

Met Mindfulness leren we niet te streven naar een bepaalde uitkomst. Niet te streven naar meer rust, acceptatie, loslaten, of wat dan ook. We leren niet te hechten aan wat we bereikt hebben met de meditatie. In het dagelijkse leven leren we daarmee ook te herkennen dat we streven. Bijvoorbeeld als we merken dat we misschien beter of minstens net zo goed als een ander moeten zijn. Dat we vinden dat we meer ons best voor iets moeten doen. Dat we op wat voor manier dan ook niet goed genoeg zijn. Kunnen we daar gewoon met onze aandacht bij zijn?

  1. Acceptatie

We zien de dingen zoals ze in het moment zijn. We laten emoties, gedachten en sensaties in het lichaam komen en weer gaan. Hoe ze zich ook aan ons voordoen: zacht, grillig, herhalend, pijnlijk, kietelend, zwaar… We ervaren hoe ze zijn en hoe ze weer verdwijnen. In ons dagelijks leven kunnen we datgene wat ons gebeurd dan ook eenvoudiger accepteren. Een project wat niet zo goed is gelopen. Ziek worden op een belangrijke dag. Het koud hebben en je jas vergeten zijn. Accepteren dat we iets niet kunnen accepteren.

  1. Loslaten

We leren gedachten, lichamelijke sensaties en emoties los te laten. Niet te hechten aan plezierige varianten en ook niet te vechten tegen onplezierige varianten. We zien ze simpelweg en laten ze los. Of misschien beter gezegd: door ze te zien zoals ze zijn, worden ze losgelaten. Het is niet iets actiefs wat we doen, dat loslaten. Want als we wíllen loslaten, dan zijn we eigenlijk aan het streven en/of zaken niet aan het accepteren zoals ze zijn. We trainen de dingen te ervaren zoals ze zijn: we zijn niet de boosheid en de boosheid is maar tijdelijk. Door dat te ervaren wordt het losgelaten en zijn we bevrijdt van zijn greep.  

  1. Compassie

We zien onze innerlijke golven met mededogen. We zien dat we maar beperkte invloed op ze hebben. De piekermomenten, het verdriet, de blijheid. We hebben geen aan- en uitknopjes. Het hoort bij het mens zijn. We leren zodoende dat we mild naar onszelf en anderen hier kunnen zijn en compassie kunnen voelen.

Herken je deze 8 Mindfulness factoren? Hoe kom je ze tegen in je meditatie? Kan je opmerken of ze aanwezig of afwezig zijn? En in je dagelijkse leven? Hoe is het dan? Bedenk dat het kwaliteiten zijn die je traint. Hoe je meditatie ook gaat. Als je meditatie vol onrust, gedachten en  “geen zin hebben” zit en je toch de oefening doet, train je geduld, acceptatie en misschien ook compassie. Als je merkt dat je bij een pijn kan zijn, zonder er even iets aan te willen veranderen train je niet-streven, acceptatie en geduld, vertrouwen.  Als je voor de 100e keer terugkeert naar de adem train je het eindeloos opnieuw beginnen. Prachtig, je traint je Mind in deze kwaliteiten!